Đang bán gấp sim vip Viettel đầu 0989 xxx

Sim Viettel dau so 0989 (Click để xem danh sách mới nhất)
0989.267411 ........ 0989267411 …..bán sim giá….. 360000
0989.465662 ........ 0989465662 …..bán sim giá….. 420000
0989.194118 ........ 0989194118 …..bán sim giá….. 750000
0989.528000 ........ 0989528000 …..bán sim giá….. 1900000
0989.433625 ........ 0989433625 …..bán sim giá….. 420000
0989.588133 ........ 0989588133 …..bán sim giá….. 580000
0989.023775 ........ 0989023775 …..bán sim giá….. 420000
0989.887622 ........ 0989887622 …..bán sim giá….. 600000
0989.150578 ........ 0989150578 …..bán sim giá….. 1500000
0989.312424 ........ 0989312424 …..bán sim giá….. 1000000
0989.022737 ........ 0989022737 …..bán sim giá….. 540000
0989.354385 ........ 0989354385 …..bán sim giá….. 420000
0989.691949 ........ 0989691949 …..bán sim giá….. 800000
0989.691949 ........ 0989691949 …..bán sim giá….. 800000
0989.119473 ........ 0989119473 …..bán sim giá….. 660000
0989.142228 ........ 0989142228 …..bán sim giá….. 1000000
0989.577166 ........ 0989577166 …..bán sim giá….. 1500000
0989.117504 ........ 0989117504 …..bán sim giá….. 590000
0989.347336 ........ 0989347336 …..bán sim giá….. 420000
0989.149842 ........ 0989149842 …..bán sim giá….. 620000
0989.993787 ........ 0989993787 …..bán sim giá….. 1020000
0989.452525 ........ 0989452525 …..bán sim giá….. 1400000
0989.276353 ........ 0989276353 …..bán sim giá….. 420000
0989.954680 ........ 0989954680 …..bán sim giá….. 540000
0989.419319 ........ 0989419319 …..bán sim giá….. 1000000
0989.038544 ........ 0989038544 …..bán sim giá….. 540000
0989.595902 ........ 0989595902 …..bán sim giá….. 990000
0989.276545 ........ 0989276545 …..bán sim giá….. 720000
0989.993020 ........ 0989993020 …..bán sim giá….. 500000
0989.583291 ........ 0989583291 …..bán sim giá….. 790000
0989.548484 ........ 0989548484 …..bán sim giá….. 1000000
0989.956535 ........ 0989956535 …..bán sim giá….. 1000000
0989.991385 ........ 0989991385 …..bán sim giá….. 1000000
0989.147103 ........ 0989147103 …..bán sim giá….. 660000
Đang cần bán sim phong thuy Viettel ở Phường 11 Quận 11 TPHCM
0989.549889 ........ 0989549889 …..bán sim giá….. 4500000
0989.301087 ........ 0989301087 …..bán sim giá….. 1800000
0989.788671 ........ 0989788671 …..bán sim giá….. 550000
0989.330773 ........ 0989330773 …..bán sim giá….. 540000
0989.445426 ........ 0989445426 …..bán sim giá….. 360000
0989.437227 ........ 0989437227 …..bán sim giá….. 750000
0989.020294 ........ 0989020294 …..bán sim giá….. 1600000
0989.898203 ........ 0989898203 …..bán sim giá….. 2200000
0989.235114 ........ 0989235114 …..bán sim giá….. 480000
0989.510686 ........ 0989510686 …..bán sim giá….. 1500000
0989.489411 ........ 0989489411 …..bán sim giá….. 600000
0989.355895 ........ 0989355895 …..bán sim giá….. 600000
0989.368443 ........ 0989368443 …..bán sim giá….. 420000
0989.492284 ........ 0989492284 …..bán sim giá….. 360000
0989.126621 ........ 0989126621 …..bán sim giá….. 900000
0989.381488 ........ 0989381488 …..bán sim giá….. 540000
0989.666866 ........ 0989666866 …..bán sim giá….. 34200000
0989.626575 ........ 0989626575 …..bán sim giá….. 1500000
Cần bán tại blogspot của tôi :
http://13.soviettel.net/
ĐT: 0439.97.98.99 - 0912855663 - thanh xuan ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét